İZMİR ONUR HAFTASI ve YÜRÜYÜŞÜ HAKKINDA

İzmir’de ilk kez düzenlenen Onur Haftası ve bitişinde yapılması planlanan 5. Onur Yürüyüşü organizasyonu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilmeniz için oluşturulan sayfadır.

Hafta kapsamında etkinlikler ve yürüyüş düzenleyen, İzmir Onur Haftası Komitesi ve İzmir Onur Yürüyüşü Komitesi, açık çağrı usulü ile, düzenlenme sürecine herkesin dahil olmasını sağlamaya çalışmış, şeffaflık ilkesini göz önünde bulundurmuştur. İzmir Onur Haftası Komitesi, gerçek ve tüzel kişilerden oluşabildiği gibi, bağımsız katılımcılar da yer almışlardır. İzmir Onur Yürüyüşü Komitesi ise, yürüyüşün ön plana çıkartılması kararıyla, tüzel kişilerin katılımına kapalı tutulmuş, bağımsız ve bireysel katılım sağlanarak oluşturulmuştur.